Persisch

سازمان عفو ​​بین الملل
مشاوره پناهندگی در شهر وورتسبورگ

ما کی هستیم؟

سازمان عفو ​​بین المللی یک سازمان داوطلبانه جهانی و .سیاسی مستقل حقوق بشر است

سازمان عفو ​​بین المللی افرادی را که به دنبال حفاظت جان خود از آزار و اذیت در کشور خود  به آلمان پناه آورده اند کمک می کند

ما چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ما می توانیم برای ارائه اطلاعات و مشاوره در روند پناهندگی در آلمان و آماده شدن برای جلسه اولیه (مصاحبه) قبل از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (BAMF) شما را راهنمایی و کمک کنیم. وقتی که شما نامه ای از اداره مهاجرت و مقامات دولتی و توسط BAMF دریافت کردید، ما شما را به محتویات این نامه توضیح داده و با محتویات آن شما را آشنا میکنیم و ما در تدوین یک پاسخ به شما کمک خواهیم کرد. ما همچنین شما و وکیل شما را با اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورتان را ارائه میدهیم.

چگونه شما میتوانید به ما دسترسی پیدا کنید؟

برای اهالی پناهندگان در کمپ اسکان در وورتسبورگ 100.Veitshöchheimer Str  ما هر چهارشنبه ازساعت  19 تا 20:30   در آپارتمان کاریتاس مشاوره پناهندگی ارائه میدهیم.

پناهندگانی که در خارج از کمپ زندگی می کنند، امکانات دیگری  برای یک قرار ملاقات با ما وجود دارد.

شما می توانید به ایمیل آدرس زیر :

asylberatung@amnesty-wuerzburg.de

و یا

به شماره تلفن زیر با ما تماس بگیرید:

+49 (0)175-1253224

15. Dezember 2018